Formidling

Foredrag

Sørvoll, J. (2021). Presentasjon av Nasjonalt senter for forskning om bolig og velferd. Arrangør: Pådriv Oslo, Arrangement: Digitalt seminar i Arena for boligmangfold. Dato: 26.10.2021.

Populærvitenskapelege artiklar

I media