Formidling

Foredrag

Osnes, S.M. (2023). Presentasjon av resultatene fra spørreundersøkelsen «Kommunale utleieboliger for vanskeligstilte i Norge 2023». BOVEL-webinar, 10.05.2023.

Sørvoll, J. (2023). Nyheter fra forskningen om boligsosiale virkemidler – med vekt på relevansen for nasjonal og lokal politikk og praksis. Foredrag på KOBOLT (kompetansenettverk for boliglån og tilskudd) sin vårkonferanse på Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo, 18.04.2023.

Sørvoll, J. (2023). BOVEL og generelle utfordringer i det boligsosiale arbeidet. Husbankworkshop om strategien den nasjonale boligsosiale strategien Alle trenger et trygt hjem (2021–2024). Kirkegata 15, Husbanken Øst, Oslo, 23.03.2023.

Sørvoll, J. (2023). Profesjonalisering av utleiemarkedet på 1-2-3. Arrangement på Arendalsuka i regi av Norsk Eiendom og Bygg Arena Arendal, «Et mer profesjonalisert leiemarked – der 1 av 5 leier sin egen bolig».

Sørvoll, J. (2022). Krise i den kommunale utleiesektoren? Hva er utfordringene i de femten største kommunene? Foredrag på BOVEL-arrangementet «Krise i den kommunale utleiesektoren» på Arendalsuka. Haralds pub, 17.08.2022.

Sørvoll, J. (2021). Presentasjon av Nasjonalt senter for forskning om bolig og velferd. Arrangør: Pådriv Oslo, Arrangement: Digitalt seminar i Arena for boligmangfold. Dato: 26.10.2021.

Opptak av arrangement

Lanseringsseminar: Bostedsløshet- menneskene bak tallene (Fafo.no). 13.10.2023. (Fafo, som del av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL), inviterte til lansering av nytt temanummer av tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research)

The Norwegian Housing regime in a comparative perspective 1946-2023 – FilMet (oslomet.no) 24.08.2023. (BOVEL-leder Jardar Sørvoll deltok på webinaret Housing for All i regi av Habitat Norway. Her inviterte de partnere og internasjonale eksperter for å diskutere innovative løsninger på hvordan vi kan sørge for en sosialt bærekraftig boligpolitikk. Sørvoll holdt innlegg om det norske boligsosiale regimet i et historisk og komparativt perspektiv).

Er det behov for flere kommunale utleieboliger? – FilMet (oslomet.no) 10.05.2023. (Webinar med presentasjon av BOVELs spørreundersøkelse om kommunale utleieboliger for vanskeligstilte 2023).

Populærvitenskapelege artiklar og kronikkar

Pedersen, A.W (2023).  Bostøtten – quo vadis? Kommentar til rapporten fra ekspertutvalget som har evaluert bostøtten. Tidsskrift for boligforskning, 6 (1), s. 66-69. https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfb.6.1.5

Sørvoll, J. & Myrold, S.O. (2023).  Markedsleie i dyrtid: Husleiefastsettelse i den kommunale utleiesektoren i 2023. Kommentar. Tidsskrift for boligforskning, 6 (1), 70-79. https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfb.6.1.6

Sørvoll, J., Astrup, K. C., Brattbakk, I., Bliksvær, T., Hansen, I. L. S., Markussen, S., Sandlie, H. C., Schjøll, A., Solstad, A., Turner, L. M., Umblijs, J., Woll, K. M. & Aarland, K. (2022). Forskningssenteret BOVEL, det nye knutepunktet for bolig- og velferdsforskere i Norge. En presentasjon av arbeidsprogrammet for 2021–2024. Tidsskrift for boligforskning, 5(1), 38-44. https://www.idunn.no/doi/epdf/10.18261/tfb.5.1.4

Sørvoll, J. & Hansen, I. L. S. (2021). Gode intensjoner, men mange ubesvarte spørsmål. En kommentar til Alle trenger et trygt hjem: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021–2024. Tidsskrift for boligforskning, 4(2), 146-156. https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2535-5988-2021-02-04

I media

Boligmarkedet i Oslo er ikke for alle. I to sentrumsbydeler er eierne i mindretall | Aftenposten (Aftenposten.no, 30.11.23)

Barn i kommunale boliger må få et tryggere liv | Aftenposten (Lederartikkel i Aftenposten.no, 12.10.23)

Vokser opp tett på rusavhengige og alvorlige syke. – Det finnes barn som har sett ting de ikke skal se | Aftenposten.no (Aftenposten, 30.09.23)

Vi har sett ting som ingen barn skal måtte se | Vårt Land (VL.no, 28.09.23)

Hvorfor er utleieprisene så høye? J. Sørvoll deltar i Ekko i P2 30.08.2023 (01:17:04). https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDFP02013923 (radio.nrk.no)

Byen vår: Hvor mye kan Slettheia tåle? | FVN.no (Fædrelandsvennen 18.08.2023)

Boligbobla: Leieprisinflasjonsspiral? J. Sørvoll deltok på Eiendom Norge podcasten Boligbobla 11.08.2023. E77 – Leieprisinflasjonsspiral? – Boligbobla | Lytt her (podkast24.no)

Husleieloven: Kritisk blikk fra nytt utvalg (plantidsskrift.no) (Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling).

Nye tall: Nesten 9 av 10 kommuner mangler kommunale boliger • Kommunal Rapport (kommunal-rapport.no)(Kommunal Rapport, 10.05.2023).

Kommuner øker husleia | Klassekampen (Klassekampen, 20.05.2023).

I skyggen av eierlinja | Klassekampen (Lederartikkel i Klassekampen, 22.05.2023).

Boligbobla: Hva skjer i leiemarkedet? J. Sørvoll deltok på Eiendom Norge podcasten Boligbobla, 11.08.2022. E54 – Hva skjer i leiemarkedet? – Boligbobla | Acast

Flere bruker «foreldrebanken» for å få kjøpt bolig: – Det som er problemet er å få nok lån (+) | DN (Dagens Næringsliv 12.08.2022).