Young couple sit on the floor around boxes holding key in hand

Har du eller noen du kjenner nylig kjøpt bolig for første gang?

Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA vil intervjue førstegangskjøpere mellom 18 og 40 år i Oslo og Akershus for et prosjekt om unges etablering på boligmarkedet.  

Formålet med intervjuene er å få mer kunnskap om hvordan det oppleves å være førstegangskjøper i det norske boligmarkedet det siste året. Kunnskap om hvordan den unge befolkningen bruker og tilpasser seg boligmarkedet, er viktig for å forstå de unges start på voksenlivet og hvordan eventuell politikk kan bidra til å gjøre denne overgangen bedre.

I intervjuet spør vi om erfaringer med å være deltakere i boligmarkedet, som for eksempel økonomisk situasjon, opplevelse av valgfrihet knyttet til type bolig og nabolag, og tanker om å eie egen bolig for første gang.

Intervjuet varer omtrent en time, og kan gjennomføres elektronisk (zoom, teams eller lignende), eller fysisk (hjemme hos deg/dere eller på annet avtalt sted). En husholdning som deltar i intervju får et universalgavekort til verdi av kr. 400,-.

Interessert i å delta?

Hvis du har lyst til å delta, eller har spørsmål om deltakelse, ta kontakt med prosjektleder Maja Flåto på epost maja.flato@oslomet.no eller telefon 95875141.  

Les mer om forskningsprosjektet

Unges etablering på boligmarkedet (oslomet.no)