To menn titter skeptisk over et gjerde.

«De må jo bo et sted!»

Ansatte som jobber med tildeling av kommunale boliger opplever økende tendens til nabo-motstand mot etablering av nye botilbud. – Segregeringen i de store byene forsterkes av at ressurssterke folk i velstående nabolag kjemper mot uønskede naboer i egne nabolag, hevder BOVEL-forskere.