Videreutdanning i boligsosialt arbeid (deltid)

Jobber du i kommune-Norge, eller i en frivillig organisasjon, og møter på noen av menneskene som sliter med boligutfordringer i hverdagen sin? Da kan dette være videreutdanningen for deg.

Mål å styrke levekårene til vanskeligstilte på boligmarkedet

Norsk boligpolitikk legger til grunn at alle skal bo godt og trygt, helst i en bolig du eier selv. Sånn er det mange som ikke opplever hverdagen sin.

I videreutdanningen Boligsosialt arbeid ved VID vitenskapelige høgskole kan du lære mer om hvordan du kan bidra til å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet. Her vil studentene få grunnlag for å gi råd og veiledning, samt analysere boligsosiale utfordringer i samfunnet.

– I videreutdanningen har vi både fokus på politikk, politikkutforming og de tjenestene som skal komme den enkelte som sliter på boligmarkedet til gode, forklarer programansvarlig Katrine Mauseth Woll.

Woll er førstelektor ved VID, og tilknyttet BOVEL. Flere BOVEL-forskere bidrar i utdanningen med forelesninger basert på den nyeste forskningen fra senteret, som Jardar Sørvoll og Maja Flåto (begge fra NOVA, OsloMet), Katja Johannessen (Velferdsetaten Oslo Kommune og stipendiat ved OsloMet, tilknyttet BOVEL), og Ingar Brattbakk (AFI, OsloMet).

Fra venstre: Katja Johannessen, programansvarlig Katrine Mauseth Woll og Jardar Sørvoll.

En praksisnær utdanning

Woll beskriver videreutdanningen som praksisnær.

– Vi har masse samarbeidspartnere ute i kommunene og blant beboere, særlig Leieboerforeningen, som vi er opptatt av å trekke inn. Tar du denne utdanningen, så vil du også gjennom samtaler med andre være med på å utvikle dette feltet videre, avslutter Woll.

Mer om studiet

Søknadsfrist: 15. april 2024.

Les mer og søk opptak her (vid.no)