Trappeoppgang sett ovenfra

Arbeidsinnvandreres boligforhold

I et nytt notat har forskere ved BOVEL-partner Fafo samlet kunnskap om arbeidsinnvandreres boforhold, og hva som kan gjøre dem spesielt utsatte på boligmarkedet.

Arbeidsinnvandrere er sårbare i møtet med et begrenset og presset norsk utleiemarked. Leieprisene har steget kraftig, spesielt de siste to årene. Arbeidsinnvandrere som får bolig gjennom arbeidsgiver, kan bli utsatt for utnytting eller havne i et sterkt avhengighetsforhold. Det er også avdekket mangler og dårlige boforhold i overfylte leiligheter og uegnede brakkerigger.

Notatet peker på kunnskapsbehov på feltet og skal også legge til rette for diskusjon om hvordan og hvorvidt norsk boligpolitikk bidrar til å ivareta arbeidsinnvandreres behov for en trygg bosituasjon.

Last ned notatet

Brunovskis, A., Skog Hansen, I. L. & Ødegård, A.M (2024). Arbeidsinnvandreres boligforhold. Fafo-notat 2024:03 (fafo.no)

Notatet er utgangspunktet for et seminar om ble arrangert av BOVEL og Fafo Østforum 8. februar (youtu.be)