Barnelivsfrokost med Cecilie Elisabeth Basberg Neumann

på Fyrhuset
7. desember kl. 8.30–9.30

På frokostmøtet får vi en presentasjon ved Cecilie Elisabeth Basberg Neumann som vil snakke om Forandringsfabrikken som leverandør av profesjonsidealer og idealer for produksjon av kunnskap om barns liv.

Neumann er professor ved Institutt for sosialfag ved OsloMet. Hun forsker for tiden på barn i enetiltak og i ruskollektiver sammen med forskere fra NOVA, Institutt for sosialfag og AFI. Neumann har skrevet flere artikler hvor hun problematiserer statens bruk av Forandringsfabrikken som premissleverandør for fagutvikling i barnevernet, sist i Tidsskriftet Norges Barnevern (2021) under tittelen «Kjærlighet på bestilling – om staten, barnevernsarbeidere og følelser».