Barnelivskonferanse 19. okt 2023: Barn og unge på tvers

For niende gang arrangerer vi konferansen «Barn og unge på tvers».

OsloMet har flere profesjonsutdanninger og forskermiljø som retter seg mot barn og unge. Tidligere avholdte konferanser – både nasjonale og internasjonale – om “Barn og unge på tvers” har vist at mange miljøer ved OsloMet er engasjert i temaet og har verdifull kunnskap og forskning å bidra med som også kan involvere eksterne samarbeidspartnere.

Konferansen er en intern, tverrfaglig konferanse som gir OsloMets ansatte og deres samarbeidspartnere anledning til å dele erfaringer, kunnskaper og gode ideer med hverandre, både gjennomførte forskningsprosjekter og planer for nye prosjekter.

Konferansen vil foregå i plenum og eventuelt i parallellsesjoner med felles tematiske presentasjoner.

Alle er hjertelig velkomne til å delta på konferansen 19.10.23, med eller uten presentasjon. Påmelding kan skje her, innen 1. oktober 2023.

Program