Barnehage i krisetid

For å hindre spredning av covid-19 besluttet norske myndigheter at barnehager og skoler skulle holde stengt fra og med 13. mars 2020. Da barnehagene åpnet igjen fem uker senere, ble […]

Les mer

Children at ‘Risk’

The project will explore how everyday life in kindergarten is interwoven with risk knowledge about body, movement and health. Our interest is how ‘risk’ constructions is deployed and distributed, individually experienced, negotiated and made meaningful among professionals, parents and children in Norway as well as in France.

Les mer

Barnehagefaglig master i praksis (BaMaP)

Prosjektleder ved OsloMet: Solveig Østrem Deltakere: Jan Jaap Rothuizen, VIA University College, Århus, Danmark; Sisse Due, VIA University College, Århus, Danmark; Mari Pettersvold, Universitetet i Sørøst Norge; Solveig Nordtømme, Universitetet […]

Les mer

The pandemic child

The COVID-19 pandemic as a lens for studying constructions of children and childhood: An opportunity for theoretical creativity? Prosjektleder: Oddbjørg Skjær Ulvik, OsloMet Deltakere: Margrete Aadnanes, VID vitenskapelige høyskole; Anne […]

Les mer