Klækkenseminar

Årets Klækkenseminar er 29.-30.november. Dag 1 – onsdag 29. november: 10.00-10.30: Ankomst og kaffe 10.30-11.00: Velkommen ved Anne Greve og arrangementskomiteen 11.00-11.15: Frukt/kaffe 11.15-12.00: Risiko for fremmedgjøring i profesjonelles arbeid […]

Les mer

Barnelivsfrokost med Jon Kaurel

på Fyrhuset1. juni 2023 kl. 8.30–9.30 Effektstudien som utdanningspolitisk styringsinstrument På dette frokostmøtet vil Jon Kaurel snakke om utviklingen innenfor det utdannings- og forskningspolitiske landskapet. Han retter et kritisk søkelys […]

Les mer