Klækkenseminar

Årets Klækkenseminar er 29.-30.november. Dag 1 – onsdag 29. november: 10.00-10.30: Ankomst og kaffe 10.30-11.00: Velkommen ved Anne Greve og arrangementskomiteen 11.00-11.15: Frukt/kaffe 11.15-12.00: Risiko for fremmedgjøring i profesjonelles arbeid […]

Les mer

Barnelivsfrokost med Jon Kaurel

på Fyrhuset1. juni 2023 kl. 8.30–9.30 Effektstudien som utdanningspolitisk styringsinstrument På dette frokostmøtet vil Jon Kaurel snakke om utviklingen innenfor det utdannings- og forskningspolitiske landskapet. Han retter et kritisk søkelys […]

Les mer

Barnelivsfrokost med Pernille Juhl

Foreldreskap i forandring på Fyrhuset9. mars kl. 8.30–9.30 Presentasjonen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt om hvordan politiske ambisjoner om tidlig innsats endrer betingelsene for foreldreskap og familieliv. Danske barnehager har […]

Les mer

Velkommen til Barnelivsseminar fredag 24.mars kl. 13-15

Sted: P-46: PA-357 PROGRAM: 13.00-13.15: Velkommen. Kort om Barneliv og profesjonsutøvelses aktiviteter i 2023 13.15-14.00: Salman Türken: (foreløpig tittel) Psykologisering av/innen pedagogikken. Økt bruk av dekontekstualisert, «apolitisk», «objektiv» psykologisk litteratur […]

Les mer

Barnelivsfrokost med Cecilie Elisabeth Basberg Neumann

på Fyrhuset7. desember kl. 8.30–9.30 På frokostmøtet får vi en presentasjon ved Cecilie Elisabeth Basberg Neumann som vil snakke om Forandringsfabrikken som leverandør av profesjonsidealer og idealer for produksjon av kunnskap […]

Les mer