Barnelivsfrokost med Ole Martin Moen: Skolens omsorgssvikt

Velkommen til Barnelivsfrokost med Ole Martin Moen tirsdag 17.oktober 2023 kl. 8.30 på Fyrhuset.

Ole Martin Moen tar utgangspunkt i det han ser som et paradoks: Skolen har omsorgsansvar for barn mens de er på skolen, men 70-80 prosent av arbeidstiden til ansatte i skolen er viet til å møte barns behov for skolefaglig læring. Det gir de voksne svært lite ressurser til å sikre at barnas ernæringsbehov, emosjonelle og sosiale behov, og behov for beskyttelse mot vold blir møtt i forsvarlig grad. Men henvisning til UngData-undersøkelsen argumenterer Moen for at mange barn får de grunnleggende behovene forsømt mens de er på skolen. Barna blir likevel holdt ansvarlige for å klare å levere gode skolefaglige prestasjoner, og de får dårligere tilgang til utdanningsløp, yrkesmuligheter og økonomisk trygghet i voksenlivet hvis prestasjonene uteblir. Hva i all verden er det vi holder på med? er spørsmålet Moen stiller både i boka Skolens omsorgssvikt, og på frokostseminaret.

Ole Martin Moen er professor i helsefaglig etikk ved OsloMet. Han har tidligere arbeidet som lærer, skoleleder og professor ved lærerutdanningen ved USN.