Barnelivsfrokost med Jon Kaurel

på Fyrhuset
1. juni 2023 kl. 8.30–9.30

Effektstudien som utdanningspolitisk styringsinstrument

På dette frokostmøtet vil Jon Kaurel snakke om utviklingen innenfor det utdannings- og forskningspolitiske landskapet. Han retter et kritisk søkelys mot logikken som ledsager den økende interessen for innsamling av individdata som grunnlag for forskning man i neste omgang skal «styre etter».

Jon Kaurel er spesialrådgiver i Utdanningsforbundet og har blant annet forfattet artikkelen «Effektstudien som utdanningspolitisk styringsinstrument» i boka Profesjon og kritikk og rapporten Fra inspirasjon til ensretting? 20 år med OECD på barnehageområdet. Hans faglige interesser er tidlig barndom, lek, demokrati, oppdragelse, pedagogiske grunnlagsspørsmål og utdanningspolitikk, og han arbeider med en doktoravhandling som omhandler ideer om barndom i de siste femten årenes barnehagepolitikk.