Klækkenseminar

Årets Klækkenseminar er 29.-30.november. Dag 1 – onsdag 29. november: 10.00-10.30: Ankomst og kaffe 10.30-11.00: Velkommen ved Anne Greve og arrangementskomiteen 11.00-11.15: Frukt/kaffe 11.15-12.00: Risiko for fremmedgjøring i profesjonelles arbeid […]

Les mer

Barnelivsfrokost med Jon Kaurel

på Fyrhuset1. juni 2023 kl. 8.30–9.30 Effektstudien som utdanningspolitisk styringsinstrument På dette frokostmøtet vil Jon Kaurel snakke om utviklingen innenfor det utdannings- og forskningspolitiske landskapet. Han retter et kritisk søkelys […]

Les mer

PhD-kurs: Barn og unge i velferdsstaten

Barneliv/Childlife arrangerer PhD-kurs 8.–10. mai 2023, med tittelen Barn og unge i velferdsstaten. Emnet vektlegger faglige tradisjoner som bidrar til kontekstualiserte analyser av jenter og gutters dagligliv, oppvekst og utvikling; […]

Les mer

Barnelivsfrokost med Pernille Juhl

Foreldreskap i forandring på Fyrhuset9. mars kl. 8.30–9.30 Presentasjonen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt om hvordan politiske ambisjoner om tidlig innsats endrer betingelsene for foreldreskap og familieliv. Danske barnehager har […]

Les mer

Velkommen til Barnelivsseminar fredag 24.mars kl. 13-15

Sted: P-46: PA-357 PROGRAM: 13.00-13.15: Velkommen. Kort om Barneliv og profesjonsutøvelses aktiviteter i 2023 13.15-14.00: Salman Türken: (foreløpig tittel) Psykologisering av/innen pedagogikken. Økt bruk av dekontekstualisert, «apolitisk», «objektiv» psykologisk litteratur […]

Les mer