«Kontekstsensitive analyser av barn og unges liv: Forhandling om forståelser»

Velkommen til fagseminar i anledning av at professor Oddbjørg Skjær Ulvik har gått av med pensjon fra sin stilling ved Institutt for sosialfag.

Program

Fagseminar: «Kontekstsensitive analyser av barn og unges liv: Forhandling om forståelser» (Klasserom X166)

14.00: Velkommen v/ Anne Greve og Anita Sundnes

14.05: Professor Dorte Marie Søndergaard, Aarhus Universitet: Mobning og marginalisering – hvordan afgrænser og griber vi destruktive sociale processer i børns og unges liv?

14.50: Pause

15.05: Nina Helene Andersen, VID: Normative spenninger i 12-åringers fremtidsforestillinger 

15.20: Inger-Lise Negård, VID: «Barna ved siden av» – forståelser av barneliv i offentlig omsorg

15.35: Wenche Bekken, OsloMet:  Samarbeid på tvers om barn og unges hverdagsliv

15.50: Avslutning v/Anne Greve og Anita Sundnes

16.00-19.00:  Markering i Kafe Årstiden

Påmeldingsfristen har gått ut.