Interne konferanser

Oslo Met – 14.oktober 2021, fra 09.00-16.15

Den 8. “Barn og unge på tvers”-konferansen

Sted: KK-senteret i P46 på OsloMet


Program:

09.00-09.15     Velkommen med kulturinnslag ved musikkseksjonen ved BLU – barnehagelærerutdanningen, LUI. (Athene 1 & 2)

09.15-10.00     Foredrag av professor emeritus Lars Løvlie: “Forskerens ansvar – en refleksjon”. Løvlie er aktuell med boka “Politisering og pedagogisk motstand” https://www.fagbokforlaget.no/Politisering-og-pedagogisk-motstand/I9788245025163 


10.00-10.15    Pause


10.15-11.15    Parallelle sesjoner

A. Interprofesjonalitet i utdanning og praksisutøvelse Rom PA318

B. Helse, behandling, kropp Rom: Athene

C. Barn og deltakelse Rom: PA 329


11.15-11.30    Pause


11.30-12.30    Parallelle sesjoner

A. Interprofesjonalitet i utdanning og praksisutøvelse Rom: PA318

B. Helse, behandling, kropp Rom: Athene

E. Profesjonelle praksiser Rom: PA329


12.30-13.15    Lunsj


13.15-14.15    Parallelle sesjoner

C. Barn og deltakelse Rom: PA318

D. Læring Rom: Athene

E. Profesjonelle praksiser Rom: PA329


14.15-14.30    Pause


14.30-15.30    Parallelle sesjoner

C. Barn og deltakelse Rom: PA318

D. Læring Rom: Athene

E. Profesjonelle praksiser Rom:PA329


15.30-15.45    Pause


15.45-16.15     Samtale om “Barns deltakelse i forskning” mellom førsteamanuensis Katrine Giæver, LUI, OsloMet og førsteamanuensis Sissel Seim, SAM, OsloMet. (Athene 1 & 2)


SESJONER:

10.15-11.15        A. Interprofesjonalitet i utdanning og praksisutøvelse (Ordstyrer: Inger) ROM: PA318

 • Torhild Skotheim, Baard Johannessen & Ellen Merethe Magnus: Kan INTERACT i profesjonsutdanningene bidra til at barn og unge får et bedre oppveksttilbud?
 • Line Styczen: The practice of interprofessional collaborations within primary health care for children with disabilities.

B. Helse, behandling, kropp (Ordstyrer: Anne) ROM: Athene

 • Bente S. Riddervold, Vibeke Lohne, Berit Taraldsen: Tvang i barneanestesi – hvor går grensen?
 • Benedicte Grebstad Tune, Maria Melheim, Monica Åsegg-Atneosen, Baukje Dotinga, Ola Didrik Saugstad, Rønnaug Solberg, Lars Oliver Baumbusch: Lange ikke-kodende RNA (lncRNA) som potensielle nye biomarkører for perinatal asfyksi
 • C. Barn og deltakelse (Ordstyrer: Bjørg) ROM: PA329
 • Iselin Huseby Lie, Øystein Sivertsen Sørvig, Ragnhild Dybdahl: Unregistered children: A systematic literature review of explanations and consequences associated with failure to fulfil children´s right to registration
 • Marianne Morseth, Sigrun Henjum, Laura Terragni: Matkompetanse i barnevernsinstitusjoner
 • John David Kisuule & Kjetil Wathne:  Various aspects of integrational and intergenerational challenges which foster-placed African children/youth and their families face, during and after placement 

11.30-12.30        A. Interprofesjonalitet i utdanning og praksisutøvelse (Ordstyrer: Liv Mette) ROM: 318

 • Baard Johannessen & Elisabeth Holte: Er regionale støtte- og veiledningsressurser til nytte for tverrsektorielt arbeid i kommunene?
 • Trine Brun Kittelsen, Anette Winger, Lisbeth Gravdal Kvarme, Charlotte Castor, Anja Lee: Barnepalliasjon – barnets, søskens og foreldres erfaringer

B. Helse, behandling, kropp (Ordstyrer: Inger) ROM: Athene

 • Kaja Smedbråten, Margreth Grotle, Henriette Jahre, Kåre Rønn Richardsen, Britt Elin Øiestad: Muskelskjelett – og psykisk helse hos unge
 • Sandra Mauer, Laura Terragni, Liv Elin Torheim: Skolebarns deltakelse i en gratis skolematordning.

E. Profesjonelle praksiser (Ordstyrer: Mona) ROM: PA329

 • Anne Lise Johnsen-Swart: Kultursensitivitet og blikket som vi møter hverandre med.
 • Sigrid Østensjø, Ingvil Øien, Randi Væhle: Hvordan skape helhetlige habiliteringsforløp for førskolebarn med cerebral parese? 
 • Anne Greve, Eilen Bergvik, Knut O. Kristensen: Utfordringer, dilemmaer og magiske øyeblikk: barns perspektiv på læreres deltakelse i dramatisk lek

13.15-14.15        C. Barn og deltakelse (Ordstyrer: Sigrid) ROM: PA318

 • Berit Bergheim & Marianne Rugkåsa: Barns deltakelse i NAV
 • Marie Hatlelid Føleide: Barnevern – hvilke forståelser barnets talsperson går inn i samtaler med barn med vedrørende barnets rett til å bli hørt og barnets relasjon til familie
 • Kirsti Riiser, Kåre Rønn Richardsen, Kristin Haraldstad, Sølvi Helseth, Astrid Torbjørnsen: “It’s hard to keep a distance when you’re with someone you really care about” — a qualitative study of adolescents’ pandemic-related health literacy and how Covid-19 affects their lives

D. Læring (Ordstyrer: Anne) ROM: Athene

 • Kari Sjøhelle Jevne & Inger Ulleberg: Relevante, realistiske, engasjerende og utfordrende – bruk av interprofesjonelle case i høyere utdanning.
 • Evi Schmid: Om betydningen av elevsammensetningen for læring og relasjoner
 • Gitte Skjønneberg: Street art i skolen – videreføring av egen læring til undervisning ute i grunnskolen

E. Profesjonelle praksiser (Ordstyrer: Oddbjørg) ROM: PA329

 • Mette Haaland-Øverby, Dagmara Bossy, Bente Hasle, Nina Helen Mjøsund: En kvalitativ studie om helsepersonells erfaringer med å lede ungdomsgrupper: «Livet kan være så komplekst. Tjenesten trenger innsikt i det».
 • Ingrid Thunem: Kroppen min tilhører ikke meg
 • Lisbeth Kvarme, Ann Jeanette Heitman, Lisbeth Valla: Support group for a bullied schoolchild: A systemic approach

14.30-15.30        C. Barn og deltakelse (Ordstyrer: Bjørg) ROM: PA318

 • Anita Borch: Konseptet ´tilhørighet´og dets bruk i norske studier av barn og unge
 • Runa Kalleson: Deltakelse i familie- og fritidsaktiviteter blant små barn med cerebral parese
 • Kim Aile Sethre: Små barns medvirkning

D. Læring (Ordstyrer: Inger) ROM: Athene

 • Efthymios Papatzikis: The neuroscience perspective of music and sound
 • Bente Fønnebø: Personalets stedsforståelse og barnas stedsidentitet i bybarnehagen

E. Profesjonelle praksiser (Ordstyrer: Mona) ROM: PA329

 • Johanne Ilje-Lien: Hvordan den utforskende formen i formingsvirksomheten frembrakte et mer undersøkende språk hos barnehagelærere
 • Tone Jørgensen & Berit Marie Njøs: Profesjonelle praksisar for utforsking av barns levekår i barnevernet og NAV
 • Stine N. Ellinggard & Gunhild Brænne: Performativitet som undervisningsstrategi for og med barn og unge