Kategorier
Ukategorisert

Seminar: FORSKNING PÅ TEKNOLOGISTØTTET UTDANNING – HVA, HVORFOR OG HVORDAN 9.12. 2019

Det møtte ca. 40 deltagere (65 påmeldte) fra flere fakulteter ved Oslomet til dette seminaret, hvor hensikten var å presentere prosjekter med adresse til digitalisering og læring som pågår ved fakulteter ved Oslomet.  Det var også ønskelig at deltakere skulle føle «inspirasjon» til å igangsette egne forskningsprosjekter. Etter hver presentasjon var det også fruktbare diskusjoner.

 • Program
  – Utdanningsforskning på teknologi støttet læring og meritterende muligheter
  v /professor Kjell Sverre Pettersen, HV
  – Laeringsbiblioteket .no – eksempler på utdanningsforskning v/professor Jens Christian Smeby , SPS
  – DIGINs bidrag i forskning på hverandrevurdering ved Barnehagelærer -utdanningen v/1 . am. Omid Mirmotahari , DIGIN
  – Pause med enkel servering
  – Concept Cartoons – forskning på begreps læring v/1 .am. Øystein Guttersrud, HV, post doc. Hanne Søberg Finbråten, HV og universitetslektor Camilla Foss, DIGIN
  – Er faring med å være student på en helt nettbasert masterutdanning v/ stipendiat Mette Bøymo Kaarbø, HV
  – Effekt av digitale læringsdesign – hva ser vi ? v/stipendiat Nina B. Ødegard, HV, og 1 .am. Yngve Røe, HV
  – Pause med enkel servering
  – Automatiske tilbakemeldinger i digital simulatortrening v/ 1 .am. Tiina Komulainen, TKD
  – Hva er det behov for å forske på innen teknologistøttet læring i samarbeid med praksis feltet? v /professor Heidi Ormstad , Brobyggerskolen