Kategorier
Ukategorisert

Programmet fikk penger fra DIKU!

Programmet mottok i april 2019 3.6 millioner fra DIKU til prosjektet SKALUBS. Dette er et prosjekt som benytter samme metodikk som prosjektet DUSAD som vi fikk penger fra Norgesuniversitet til å utvikle.

SKALUBS er derimot  ment å «oppskalere» bruken av concept cartoons til andre  helsefag ved OsloMet og sykepleierutdaninger i Norge, forøvrig.

 

(se omtale av hva dette digitale læringsprosjektet dreier seg om på bloggen):

Kategorier
Ukategorisert

Programmet presenterer i år også på Læringsfestivalen i Trondheim

6.-7.mai 2019 presenter professor Jens-Christian Smeby en poster på Læringsfestivalen i Trondheim for å informere mer om Læringsbiblioteket: www.laeringsbiblioteket.no .