Kategorier
Ukategorisert

I full gang med pilotering av concept cartoons (CC) innen DUSAD og SKALUBS

I skrivende stund (15.10.2019), er man godt i gang med å pilotere bruken av CC innen anatomi, fysiologi og biokjemi-undervisningen blant studenter i 1.studieår på sykepleierutdanning. Midler fra DUSAD har gått med til utvikling av 11 elektronisk baserte CC, som dekker tilsvarende mange faglige temaer innen anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) for sykepleierstudentene ved OsloMet.  […]

I skrivende stund (15.10.2019), er man godt i gang med å pilotere bruken av CC innen anatomi, fysiologi og biokjemi-undervisningen blant studenter i 1.studieår på sykepleierutdanning. Midler fra DUSAD har gått med til utvikling av 11 elektronisk baserte CC, som dekker tilsvarende mange faglige temaer innen anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) for sykepleierstudentene ved OsloMet.  Siden SKALUBS tar sikte på å oppskalere bruk av CC innen AFB, så er nå også 1. studieårs studenter i sykepleierutdanninger ved Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold deltakere i piloten.

Hovedhensikten med piloten er å teste den tekniske løsningen for CC, men også å få tilbakemeldinger fra studenter og undervisere  om hvordan CC har fungert.

Selve testen av CC som undervisningsmateriell vil skje med nytt kull 1. studieårs studenter, høsten 2020. Da ønsker vi å koble studentenes deltakelse og besvarelser på CC til oppgitt demografi, deres benyttede strategier for læring og FS-data – og ikke minst; til deres prestasjon på avsluttende eksamen i ABF ved juletider samme semester. Siden CC har kobling til «learning catalytics» (tallregistrering av deres svar på CC), så har dette prosjektet stort publikasjonspotensiale. Det samme kan forøvrig sies om selve utviklingen av CC og piloteringen som foregår høsten 2019. Dette publikasjonsarbeidet er hovedsakelig tiltenkt utført av post doc. Hanne Søberg Finbråten i lag med forsker Øystein Guttersrud, begge tilknyttet Program for forskning på digitalisering og læring.

CC har visstnok ikke vært benyttet innen høgere helsefaglige utdanninger tidligere.