Om prosjektet

Digitalisering har siden 2015 vært ett av to strategiske satsningsområder ved OsloMet. Det er kanalisert strategimidler både sentralt og lokalt for å fremme produksjon og anvendelse av e-læringsressurser. Et nytt forskningsprogram, kalt Forskning på digitalisering og læring skal gjøre nettopp dette; nemlig forske metodisk bredt – både kvantitativt og kvalitativt – på læringseffekt av digitalisering. […]

Digitalisering har siden 2015 vært ett av to strategiske satsningsområder ved OsloMet. Det er kanalisert strategimidler både sentralt og lokalt for å fremme produksjon og anvendelse av e-læringsressurser. Et nytt forskningsprogram, kalt Forskning på digitalisering og læring skal gjøre nettopp dette; nemlig forske metodisk bredt – både kvantitativt og kvalitativt – på læringseffekt av digitalisering.

Les om forskningsprogramet her