Kategorier
Ukategorisert

Årsaktivitet i 2018 for Program for forskning på digitalisering og læring

I de følgende punktene skal jeg oppsummere de viktigste aktivitetene som har vært i dette forskningsprogrammet i løpet av  2018. Det hele startet formelt i september 2017, men siden da har en rekke ting skjedd. Undertegnede er leder for dette programmet. Det ble opprettet både interngruppe og referansegruppe i programmet, og begge gruppene har hatt jevnlige møter. Hovedidèen var å bedrive forskning på ulike digitaliseringstiltak innen undervisning ved helsefagutdanningene våre ved Oslomet. Parallelt ble det opprettet et «læringsbibliotek», som kontinuerlig lager systematiske oversikter over publikasjoner som viser eventuelle effekter av digitaliserte undervisningstiltak innen helsefag internasjonalt. Et annet mål er å engasjere vitenskapelige ansatte til å drive utdanningsforskning selv, i første omgang ved å forske på digitaliseringstilnærminger innen undervisning, men i det lange løp er det ønskelig å forske på en brede tematisk front vedrørende undervisning og læring.

Den interne prosjektgruppen har følgende medlemmer:

Gro Jamtvedt

Sølvi Helseth 

Jens-Christian Smeby   

Kjell Sverre Pettersen (leder)

Referansegruppen har i tillegg disse medlemmene:

Kari  Toverud Jensen

Oddgeir Osland

Malene Wøhlk Gundersen 

Hallgerd Benan 

Ingrid Narum

Nina B. Ødegard