Forfatternavn:vdetho

Takk for i år

Vi ønsker å takke alle våre prakisveiledere for innsatsen i 2023! Arbeidet dere gjør er helt avgjørende for at våre studenter skal få den erfaringen og veiledningen de trenger for å bli klare for turnusåret. Evalueringsskjema for den siste perioden er sendt ut, og vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger. Oppstart for neste gruppe

Takk for i år Read More »

Skroll til toppen