februar 2018

14 av 15 doktorgrader avlagt av kvinner

Universitas har oppdaget at 14 av 15 doktorgrader avlagt ved HiOA er gjort av kvinner, og intervjuer meg om det i denne artikkelen.  Svarene ligger dypere enn disse programmene selv; det er slik at at doktorgradsprogrammene på OdloMet er programmer innen fagområder som er kvinnedominerte.  Vi vil gjerne at flere menn skal komme til disse […]

14 av 15 doktorgrader avlagt av kvinner Read More »

Faglig ledelse i instituttene og studieprogrammene

Arbeidet med faglig og strategisk ledelse er utfordrende, om du er studieleder, instituttleder forskningsgruppeleder eller arbeider i fakultets- og senterledelsene. OsloMet er i en rivende utvikling, og forventninger og krav til ledere på alle nivåer øker stadig. Universitetets FoU-utvalg inviterer ledere på alle nivåer til et miniseminar hvor 10 personer bruker 10 minutter hver for

Faglig ledelse i instituttene og studieprogrammene Read More »

Digitaliseringen av arbeidslivet er et nasjonalt fortrinn

Digitalisering er et hovedtema for partene i arbeidslivet.  Og det er bra, for snart setter teknologi jobben din på hodet. Står Norge godt rustet? Teknologi forstyrrer samfunnsordningen og driver fram grunnleggende sosiale og arbeidsmessige endringer. Det er derfor vi snakker om industrielle revolusjoner. Nå argumenter mange for at vi er på vei inn i en

Digitaliseringen av arbeidslivet er et nasjonalt fortrinn Read More »

Skroll til toppen