2015: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Jubileumskonferanse 19 februar

Samarbeidsforsøkene 50 år: Den norske samarbeidsmodellen – nye bransjer, nye tider.

10 september: Hvorfor er produktivitetsarbeidet så vanskelig i offentlig sektor? Eller – er det det?

Presentasjoner:

10 desember: Norsk Ledelsesbarometer og dagens HR-trender

Presentasjoner:

2013: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Hva trenger vi ledere til?

Presentasjon fra temamøte 12. mars:   «Hva trenger vi ledere til?» (PDF)

Innleie av utenlandsk arbeidskraft

Presentasjon fra temamøte 16. april:   Er innleie av utenlandsk arbeidskraft en trussel for den norske modellen? (utgått lenke)

Ledelse i offentlig sektor

Presentasjon fra temamøte 12. juni: «Fort og riktig – ledelse og styring i offentlig sektor» (PDF)

Særaldersgrenser

Presentasjon fra temamøte 26. september:  «Særaldersgrenser – til glede og besvær…» (PDF)

LEAN PRODUCTION – forbannelse eller velsignelse, for hvem?

Presentasjoner fra temamøte 14. november: