Arbeidslivsmodellen

Den nordiske arbeidslivs- og samfunnsmodellen har fått betydelig interesse i resten av Europa de seneste årene, ikke minst fordi den har vist seg å gi gode resultater både når det gjelder verdiskaping, velferdsutvikling, omstilling og produktivitet. Vi har samlet en del avisartikler, rapporter og presentasjoner om den nordiske modellen.


Andre relevante kilder

Arbeidstakerorganisasjoner