Digitalisering og robotisering i arbeidslivet

Digitaliseringen slår innover oss som en enorm bølge. Digitalisering, automatisering og robotisering fjerner arbeidsplasser og de ansattes rolle i arbeidsprosessen, og gjør de tradisjonelle samarbeidsformene i den norske modellen i arbeidslivet overflødige.

Eller er det tvert om slik at digitaliseringen er en forutsetning for den norske modellen i framtida ved at virksomheter kan drive lønnsomt i Norge, og samtidig gir de ansatte større kontroll over produksjonsmidlene og flere redskaper for påvirkning og likestilling med ledelsen? Eller kan digitaliseringen føre til økt overvåking og styring av de ansatte?

Innledere

  • Anette Pollen og Johanne Kjuus, fra Virke
  • Trude Tindlund, fra LO
  • Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vel møtt!

Med hilsen Norsk arbeidslivsforum

  • Rolf Utgård (styreleder)
  • Solveig Hæreid ( sekretariat – for påmelding, senest tirsdag 28. februar)

Lenke til artikkel i Dagens næringsliv  27. januar 2017: «DNB-sjefen: Digitalisering: Venter halvering av staben»: