2016: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

3. mai: Delingsøkonomi – hvordan påvirker dette norsk arbeidsliv?

13. juni: Streik i moderne tid? – Hvilke former for lønnskamp vil vi møte i framtida?