2014: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Pensjon og arbeidsmobilitet

Presentasjoner 27. mars:

Karakter i arbeidslivet

Temamøter i Oslo og Trondheim 20. og 21. mai, her er presentasjonene: