Strategi

Norsk Arbeidslivsforum er en medlemsforening som skal fremme tverrfaglig utveksling av kunnskap og ideer om arbeidslivsspørsmål ved foredrag og diskusjoner, og ved internasjonale kontakter.

Formål

Forumet skal først og fremst arrangere møter og konferanser om arbeidslivspørsmål, og være en viktig møteplass for forskere, partene i arbeidslivet, myndighetene og andre interesserte fra offentlige og private virksomheter, konsulenter og andre enkeltpersoner. Forumet skal problematisere, diskutere og utveksle erfaringer med den norske arbeidslivsmodellen.

Strategisk agenda

  • Etablere en unik møteplass for medlemmene på tvers av organisasjoner og miljøer.
  • Søke å opprettholde og øke interessen for viktige arbeidslivsspørsmål ved å sette grunnleggende og prinsipielle tema på dagsorden og invitere spennende og dyktige foredragsholdere.
  • Tilby innledere og deltakere en åpen og kreativ meningsutveksling på tvers av organisatoriske, partsmessige, politiske eller andre interesser.

Internasjonale kontakter og samarbeid

NALF er norsk avdeling av International Labour and Employment Relations Association (ILERA, tidligere IIRA). Det er et mål for NALF å delta på ILERAs ulike samlinger med en eller flere av fra forumets styre, og ellers oppmuntre til bred deltakelse fra medlemmene, særlig forskermiljøene, i samarbeid med NALF.

NALF vil søke om å være vertskap for internasjonale konferanser i regi av ILERA. NALF vil øke kontakten på nordisk plan og arbeide for å bringe inn utenlandske impulser som kan berike perspektivet på den norske og nordiske arbeidslivsmodellen.

Aktiviteter

Forumet tar sikte på 4-5 ordinære medlemsmøter pr. år i egen regi eller i samarbeid med andre fora. Forumet vil også arrangere halv- eller heldagskonferanser alene eller i samarbeid med andre miljøer. Forumet har i alle år hatt medlemmer i Trondheim knyttet til det tidligere IFIM-miljøet ved SINTEF. NALF vil forsøke å avholde minst ett møte pr. år i Trondheimsregionen.

Forumet vil øke deltakelsen, antall enkeltmedlemmer og bedriftsmedlemmer gjennom gode og interessante møter og bli den fremste møteplassen for medlemmene når det gjelder arbeidslivsspørsmål og den norske modellen.

Drift og utvikling

Den daglige driften ivaretas av en sekretær-funksjon i samarbeid med styret. Arbeidsdepartementet støtter driften av forumets sekretariat, som også fører regnskap. I faglig sammenheng rapporterer sekretariatet til styreleder. Styret utpeker faglig ansvarlige for de enkelte møtene og forumets aktiviteter ellers.