Kategorier
Temamøte

Ansatt eller selvstendig næringsdrivende? Uber og organisering i den nye delingsøkonomien

Aslam poserer smilende foran en rekke hus og biler.
Tidligere Uber-sjåfør Aslam krevde å bli regnet som ansatt.

Velkommen til gratis frokostmøte med Norsk arbeidslivsforum!

Tid og sted: Torsdag 27. februar kl 08.30 – 10.30 på Kulturhuset, 3. etasje Laboratoriet, Youngs gate 6 (rett nedenfor Youngstorget).

Vennligst send påmelding innen 21. februar

Gikk til sak mot Uber

Yaseen Aslam har gått til søksmål mot Uber med krav om å bli regnet som ansatt framfor selvstendig næringsdrivende. Aslam jobbet som Uber-sjåfør i London og er aktiv i britiske Independent Workers Union.

Aslam har vunnet over Uber i tre rettsinstanser, og han har organisert mange sjåfører i løpet av de siste årene. Nylig var han initiativtaker til en internasjonal organisasjon for plattform-/app-arbeidere, kalt International Alliance of App-Based Transport Workers.

Han vil fortelle om sine erfaringer med å organisere ansatte i en bransje de etablerte fagforeningene hadde gitt opp, og dele sine tanker om veien videre i møte med selskaper som insisterer på at de verken er arbeidsgivere eller forhandlingsmotparter.

Paneldebatt

Yaseen Aslams innlegg blir etterfulgt av en paneldebatt med følgende deltagere i panelet:

 • Yaseen Aslam
 • Peter Hansen, overenskomstansvarlig for taxi i Fellesforbundet
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær
 • Monica A. Paulsen, forbundsleder Negotia

Ordstyrer for paneldebatten vil være Jonas Bals

Det vil bli servering av kaffe, te og noe enkel snacks

V E L K O M M E N!

Kategorier
Temamøte

Er demokratisk omstilling mulig?

Velkommen til gratis frokostmøte med Norsk arbeidslivsforum onsdag 27. november kl. 0815 – 0930 i Pilestredet 46. Enkel servering fra kl. 0800.

Vi stiller spørsmålene: Er demokratisk omstilling i arbeidslivet mulig, og hvilken rolle spiller aksjonsforskning i dagens arbeidsliv?

Aksjonsforskning i dagens arbeidsliv

På 1970-tallet var det mange forskere som mente at de måtte være aktivt deltakende i det de forsket på for å kunne bidra til forbedringer. Dette ble kalt aksjonsforskning. Ideen var at forskerne og de som ble studert i fellesskap skulle finne frem til det som fungerte best.

Pionerne Einar Thorsrud og Bjørn Gustavsen brukte denne metoden i sin forskning på bedriftsdemokratiet, og denne framgangsmåten kjennetegner ledelse og omstilling i norske virksomheter også i dag. Hvordan bidro aksjonsforskning til utviklingen av den norske arbeidslivsmodellen?

Program

Johannes Oraug vil presentere et digitalt verktøy for virksomhetsstyring og omstilling av kommuner og bedrifter, som er basert nettopp på aksjonsforskningen fra 1970-tallet.

Deretter vil forsker Arne L. Bygdås fra Arbeidsforskningsinstittutet AFI fortelle om hvordan de i prosjektet OMEN (Organizing for Media Innovation) har brukt aksjonsforskningsmetoder for å få til medvirkningsbasert omstilling i mediebransjen.

70-tallets tanker om deltakerdemokrati lever videre i vår digitale hverdag!

Vel møtt.

Tid: 27. november fra 08.00
Sted: Pilestredet 46, rom PA301 Styrerommet

Kategorier
Presentasjoner Temamøte

Hva skjer på arbeidsmarkedet i EU, og hvilken betydning får dette for Norge?

Møtet holdes torsdag 6. juni på OsloMet i Pilestredet 46, 3. etasje, kl. 14 – 16.  Samme dag, kl. 16, har forumet årsmøte.

Arbeidslivspolitikk og stridigheter

Arbeidslivspolitikk er en av de viktigste områdene for EU, og en kilde til de største stridigheter innen unionen. Motstand mot arbeidsinnvandring var med å skape Brexit-kaoset i England, men arbeidslivspolitikk er mye mer enn dette.

Hva planlegger EU på dette området, og hvilke utviklingstrender ser man, og hvordan vil dette påvirke arbeidsmarkedet og den politiske debatten her hjemme?

EØS-motstanden begrunnes i all hovedsak med arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsinnvandring, sosial dumping versus norske lønns- og arbeidsvilkår, regler for utestasjonering og vikarer, med mer. Står EU-retten over norske tariffavtaler? Hvordan kan partene løse dette?

Innleder

Profilbilde av Mona Næss
Mona Næss

Til temamøtet torsdag 6. juni 2019 har vi fått Mona Næss til å innlede. Hun er for tiden spesialutsending for arbeids- og sosialsaker ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Dette blir en sjelden anledning til «inside information» fra EU-hovedstaden.

Kommentator

Som kommentator Jonas Bals, tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre, nå rådgiver i LO med sosial dumping som spesialområde.

Kategorier
Presentasjoner

Løsarbeid på høyt plan

Her kan du se presentasjonene til

Disse presenterte funn og nyheter rundt spørsmål om Løsarbeid på temamøte 11. mars 2019.

Kategorier
Temamøte

Løsarbeid på høyt plan

Profilbilder av innlederne

Tid: Mandag 11. mars kl. 14 – 16
Sted: Pilestredet 46, 3. etasje, KK-senteret – Styrerommet

Ulike former for løsarbeid forekommer i nesten alle deler av arbeidslivet, ikke bare i byggebransjen. Helsesektoren og universitets- og høgskolesektoren er prega av midlertidige ansettelser som varer i mange år. Hva er årsakene til dette?

Fleksibilitet versus fremtid

Arbeidsgivere søker fleksibilitet og skyver økonomisk risiko over på arbeidstakerne. Høyt utdannete, som leger og forskere, får problemer med å planlegge framtid og familieliv i et arbeidsliv som preges av midlertidighet og korttidsansettelser.

I typiske serviceyrker er graden av midlertidigheten enda større, og skaper utrygghet for jobb og inntekt. Mange knytter dette til EØS og stor innvandring av billig arbeidskraft, men årsakene er mange og sammensatte, som vi skal få høre.

Innledere

 • Avdelingsleder Line Eldring i Fellesforbundets samfunnspolitiske avdeling presenterer funn fra boka «Løsarbeidersamfunnet» (link til forlagets side), som hun skrev sammen med Elin Ørjasæter.
 • AFI-forsker (OsloMet) Mari Holm Ingelsrud,  presenterer analyser av Medbestemmelsesbarometeret 2018: «Hierarkier av usikkerhet og risiko»
 • Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet, og Mathilde Fasting, Civita, kommenterer innleggene.
Kategorier
Presentasjoner

Frøstrups innlegg fra temamøte om varsling

Bildet viser et nesten fullsatt seminarrom og Frøstrup som presenterer

Last ned presentasjonen til Anne Cathrine Frøstrup her (pdf)

Kategorier
Temamøte

Varsling – verdifullt, men vondt og vanskeleg?

Profilbilder av innlederne

Norsk Arbeidslivsforum (NALF) inviterar til temamøte tirsdag 13. november 2018 kl. 14:15 – 16:15, i OsloMets lokalar i Pilestredet 46, 3. etasje, KK-lounge (endret fra Styrerommet).

Varsling og fleire varslingssakar har vore høgt på dagsordenen gjennom fleire år. Varsling er konfliktfylt, og det har også vore ein heftig debatt om korleis varsling kan og skal fungere.

NOU: Verdier og vern

Varslarane tar ein høg risiko, og mange meiner varsling er nyttelaust. Likevel – varsling er ein verdi både for verksemdene og for samfunnet, så korleis gjer vi det?

Eit regjeringsoppnemnd utval, «varslingsutvalet», leverte i vår innstillinga NOU 2018-6 – Varsling – verdier og vern.

Aktuelle spørsmål:

 • Kva er varsling?
 • Kva er skilnaden på ein klage og eit varsel?
 • Kva inneberer varslarvernet i praksis?
 • Både varslarane og verksemdene/leiinga må høyrast. Korleis skal rettstryggleiken sikrast for alle parter?
 • Kan eit varslingsombod vere til hjelp?

Innleiing ved leiar i varslingsutvalet, Anne Cathrine Frøstrup.

Panel

Anne-Kari Bratten, administrerande direktør i Spekter

Kjetil Rekdal, forbundsstyremedlem i Politiets Fellesforbund og i Unio.

Kategorier
Temamøte

Kjønnsbalanse i ledelse – Anne Grethe Solberg

Profilbilde av Anne Grethe Solberg
Anne Grethe Solberg

AFI-forsker Anne Grethe Solberg har vært sentral i forskningen og debatten om kvinner og ledelse i mange år.

Vi inviterer til temamøte, hvor vi ser på myter omkring kjønn og ledelse i næringslivet, og hva som kan bidra til å bedre å bedre kjønnsbalansen. Vi åpner for diskusjon i plenum etter Anne Grethe Solbergs innlegg.

Mange myter

På møtet vil hun stikke hull på noen myter om kjønn, ledelse og karriere. Er det for eksempel sånn:

 • at kvinner og menn systematisk driver med ulike former for ledelse?
 • at kvinner systematisk diskrimineres?
 • at kvinner skal spesialbehandles for å bli toppledere?
 • at det finnes noe «glasstak» som hindrer kvinner i å bi ledere?

Anne Grethe Solberg vil med utgangspunkt i sin egen bok «Kjønnsbalanse i ledelse»  fra 2017 argumentere for ulike veier til kjønnsbalanse i ledelse, se på forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse, årsaker til ubalanse og tiltak som kan gi kjønnsbalanse.

Sted: Campus-området til OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere HiOA), Pilestredet 46, 3. etasje, Styrerommet.

Tid: Tirsdag 16. oktober kl. 14 – 16

V E L K O M M E N

Kategorier
Temamøte

Varme konflikter i arbeidslivet?

Aldri har omtalen av arbeidslivet vært så preget av anklager om trakassering, varsling, krenkelser og konflikter. Vi inviterer til temamøte onsdag 6 juni kl 14-16. Forskerne Robert Salomon og Jan Erik Karlsen informerer om sine nyutgitte bøker omkring temaene, og innleder til diskusjon.

Sted: Styrerommet, Pilestredet 46, i campus-området til OsloMet – storbyuniversitetet.

Har arbeidslivet blitt råere eller er arbeidstakerne blitt mer fintfølende?

På kort tid har forskerveteranene Robert Salomon og Jan Erik Karlsen levert hver sine bidrag til forståelse av konflikt og samarbeid i arbeidslivet, i form av to solide bokverk.

Seniorforsker Robert Salomon med forskerkollega Hanne Heen, med flere, på AFI lanserte nylig «Varme konflikter i arbeidslivet», og professor emeritus Jan Erik Karlsen utga i våres «Visjoner for det gode arbeidsliv».

Begge tar arbeidslivet på pulsen og gir sterke bidrag til forståelsen av utviklingen i arbeidsmiljøet. Salomon og Karlsen vil presentere sine bøker og innlede om hvor vi står i dag og hvor veien videre må gå for å få et godt arbeidsliv.

Innledere

Ta gjerne kontakt med innlederne dersom du har noen spørsmål eller problemstillinger du ønsker belyst.

Seniorforsker, Robert Salomon, Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet: robesa@oslomet.no

Professor emeritus Jan Erik Karlsen: Jan.e.karlsen@uis.no

Referanser:

Visjoner for det gode arbeidsliv – Arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapelig lys. Jan Erik Karlsen, Cappelen Damm 2018

Varme konflikter i arbeidslivet – Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Hanne Heen og Robert H. Salomon (red.). Gyldendal 2018

Velkommen!

Kategorier
Presentasjoner

Ansatterepresentasjon i styrene

På temamøtet Ansattevalgte styrerepresentanter, 7. februar, la FAFO fram ny forskning, og representanter fra LO og NHO kommenterte.

Last ned presentasjonen fra Inger Marie Hagen, Fafo (pdf av PowerPoint-presentasjon)