Temamøte: Løsarbeid på høyt plan

Ulike former for løsarbeid forekommer i nesten alle deler av arbeidslivet, ikke bare i byggebransjen. Helsesektoren og universitets- og høgskolesektoren er prega av midlertidige ansettelser som varer i mange år. Hva er årsakene til dette?

11. mars kl. 14.00–16.00. Pilestredet 46, 3. etasje, KK-senteret – Styrerommet

Fleksibilitet versus fremtid

Arbeidsgivere søker fleksibilitet og skyver økonomisk risiko over på arbeidstakerne. Høyt utdannete, som leger og forskere, får problemer med å planlegge framtid og familieliv i et arbeidsliv som preges av midlertidighet og korttidsansettelser.

I typiske serviceyrker er graden av midlertidigheten enda større, og skaper utrygghet for jobb og inntekt. Mange knytter dette til EØS og stor innvandring av billig arbeidskraft, men årsakene er mange og sammensatte, som vi skal få høre.

Innledere