Bli medlem

Personlig medlemskap

Personlig medlemskap gir rett til å delta i forumets aktiviteter (normalt fire møter/seminarer per år).

Ønsker du å bli medlem?

Årskontingenten i Norsk arbeidslivsforum er kr. 200. Send en e-post til arbeidslivsforum@oslomet.no, så blir du ført opp i vårt medlemsregister og får faktura sammen med øvrige medlemmer. Medlemsmøtene er gratis.

Bedriftsmedlemskap

Et bedriftsmedlem (institusjoner og andre virksomheter) har rett til å sende et ubegrenset antall ansatte på temamøtene etter avtale (tilgjengelighet kun begrenset av mulige plasshensyn), og kan stemme for inntil tre personer på årsmøtet. Virksomheter som ser forumets aktivitet som viktig og som ønsker å støtte forumet kan bli Bedriftsmedlem for kr. 2000 per år.

 • Ønsker du at din bedrift skal bli bedriftsmedlem?
  Send en e-post til arbeidslivsforum@oslomet.no og oppgi hvem som skal være bedriftskontakt.

Forumets bedriftsmedlemmer er for tiden:

 • HR Norge
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • Legeforeningen
 • Politiets Fellesforbund
 • NHO Mat og drikke
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF)
 • Fafo, Inst. for arbeidsliv og velferdsforskning AS
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Sintef AS v/Tore Nilssen
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Norsk Industri
 • Norges Juristforbund
 • Tekna
 • Virke
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT

Parter

 • Finans Norge
 • Unio
 • Spekter

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet står for sekretariatet i forumet.