Frokostmøte: Tillit og kontroll i digitaliseringens tid

Sted: Berner Kjelleren, Litteraturhuset Oslo

Tid: 12. mars. 2024 , 8.30-10.00. Frokost serveres fra 8.00

Hvordan utvikles digitale verktøy på arbeidsplassene i dag? Og har norsk arbeidsliv tillit til digitale verktøy?

Hvem eier en beslutning hvis KI-generert informasjon danner grunnlaget for avgjørelsen? Og hva må til for at partene i arbeidslivet skal ha tillit til disse verktøyene?

Program:

  • Cathrine Egeland, Forsker I på AFI ved OsloMet: Hvordan arbeider jurister og utviklere sammen i NAV, og hvor står tilliten?
  • Jurist og advokat Eivind Arntzen: Hva er forutsetningene for tillit til digitale verktøy?
  • Torill Christine Edvardsen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og tillitsvalgt for NTL
  • Panelsamtale med innlederne, ledet av NALFs egen styreleder Ingeborg Malterud.