Frokostmøte: Digitale verktøy og rettsikkerhet – hva skjer i norsk arbeidsliv?

Sted: OsloMet, Pilestredet 46, rom PA113 (Athene 1)

Tid: 4. juni. 2024 , 8.30-10.00. Frokost serveres fra 8.00

4. juni arrangerer vi det tredje møtet i serien om digitalisering – og hvordan dette slår ut i norsk arbeidsliv. Er partssamarbeidet rustet for nye vinkler på diskusjonen?

Hvordan kan KI være et verktøy å stole på i norsk arbeidsliv – både for det juridiske feltet som skal bistå og de som skal motta tjenester basert på automatiserte, digitale prosesser.

Hvordan ivaretas rettsikkerheten i de nye arbeids- og beslutningsprosessene?

Temaet for dette frokostmøtet er ulike problemstillinger, utfordringer og muligheter ved digitale verktøy. Hva sier forskningen og hvordan jobber man helt konkret med dette på arbeidsplassene?

Finnes det fallgruver vi ikke tenker nok på? Eller er digitale verktøy en velsignelse for virksomhetene?

IBM og NAV stiller med sine erfaringer og vinklinger inn i temaet.

Møtet er åpent for alle og krever ikke påmelding.

Velkommen!

Frokostmøte: Tillit og kontroll i digitaliseringens tid

Sted: Berner Kjelleren, Litteraturhuset Oslo

Tid: 12. mars. 2024 , 8.30-10.00. Frokost serveres fra 8.00

Hvordan utvikles digitale verktøy på arbeidsplassene i dag? Og har norsk arbeidsliv tillit til digitale verktøy?

Hvem eier en beslutning hvis KI-generert informasjon danner grunnlaget for avgjørelsen? Og hva må til for at partene i arbeidslivet skal ha tillit til disse verktøyene?

Program:

  • Cathrine Egeland, Forsker I på AFI ved OsloMet: Hvordan arbeider jurister og utviklere sammen i NAV, og hvor står tilliten?
  • Jurist og advokat Eivind Arntzen: Hva er forutsetningene for tillit til digitale verktøy?
  • Torill Christine Edvardsen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og tillitsvalgt for NTL
  • Panelsamtale med innlederne, ledet av NALFs egen styreleder Ingeborg Malterud.