Temamøte: Arbeidsmarkedet i EU, og betydning for Norge?

Arbeidslivspolitikk og stridigheter

Arbeidslivspolitikk er en av de viktigste områdene for EU, og en kilde til de største stridigheter innen unionen. Motstand mot arbeidsinnvandring var med å skape Brexit-kaoset i England, men arbeidslivspolitikk er mye mer enn dette. Hva planlegger EU på dette området, og hvilke utviklingstrender ser man, og hvordan vil dette påvirke arbeidsmarkedet og den politiske debatten her hjemme?

6. juni på OsloMet i Pilestredet 46, 3. etasje, kl. 14.00–16.00 

EØS-motstanden begrunnes i all hovedsak med arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsinnvandring, sosial dumping versus norske lønns- og arbeidsvilkår, regler for utestasjonering og vikarer, med mer. Står EU-retten over norske tariffavtaler? Hvordan kan partene løse dette? Dette blir en sjelden anledning til «inside information» fra EU-hovedstaden.

Til temamøtet torsdag har vi fått Mona Næss til å innlede. Hun er for tiden spesialutsending for arbeids- og sosialsaker ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Som kommentator Jonas Bals, tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre, nå rådgiver i LO med sosial dumping som spesialområde.

Last ned presentasjonen fra Mona Næss