Uravstemning om pensjon

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon ble avslutta 3. mars 2018. Uravstemning over forslaget sendes til alle medlemmer i løpet av formiddagen fredag 27. april med svarfrist 15. mai kl. 16.00.

Kjersti Barsok, NTL. Foto: NTL

Mobiliserer mot foretaksmodell for universiteter og høgskoler

– Vi vil ikke ha mer markedstilpasning av utdanningssystemet, vi vil ikke gå fra forskning til faktura. For det er forskjell på samfunnets behov og hva markedet er villig til å betale for. Å flytte makta fra politikerne til markedet i den tro at konkurranse vil gi bedre løsninger, har vi ingen tro på, sa Kjersti Barsok 1. nestleder i NTL på sektorsamling for NTL-tillitsvalgte ved universiteter og høgskoler på OsloMet.