Fra omslag rapport om Norsk folkehjelps og NTLs solidaritetsprosjekt i Rwanda. Rwandiske kvinner

NTL HiOA viser solidaritet med Rwandas kvinner

NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus støtter NTLs og Norsk folkehjelps kampanje for å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda med kr 10 000,-. For hver 1 000 kroner NTL samler inn til dette prosjektet, vil Norad støtte med 9 000 kroner. Vi oppfordrer også medlemmene våre om å støtte kampanjen. Om prosjektet Norsk Tjenestemannslag og Norsk Folkehjelp samarbeider i […]

Utsnitt av teglverksbygning tilhørende HiOA. Foto: HiOA

Nytt styre på NTL HiOA

NTL HiOA avholdt sitt årsmøte torsdag 31.mars. Nytt styre ble valgt og ser nå slik ut: Anders S. Lyng, leder (valgt på årsmøtet) Randi Gavelstad, nestleder Berit Mathisen, kasserer Nina Eriksen, sekretær Cecilia Novas, ungdomsansvarlig Anniken Bakke, studieleder Amir Haghighi, verveansvarlig Asta Bye, styremedlem  Ingvild Nordang, varamedlem Eva Skals Johnskareng, varamedlem Kamran Bagheri, varamedlem

Israelsk og palestinsk flagg. colourbox

NTL ved HiOA går inn for boikott av Israel

NTL HiOAs årsmøte vedtok 31. mars å jobbe for boikott av Israel. Følgende forslag ble vedtatt: Vi viser til «Uttalelse om Palestina», vedtatt på LO-kongressen 7. mai 2013, og til «Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 2014. De krav som norsk fagbevegelse har stilt for at Israel skal avvikle den ulovlige okkupasjonen […]

NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for sekstimersdag

Arbeidstidsutvalget vil myke opp arbeidstidsbestemmelsene for å møte tidsklemma og skape et mer fleksibelt arbeidsliv. NTL Sentralforvaltningen mener at sekstimersdagen er et bedre svar. I en uttalelse fra representantskapsmøtet fastslår NTL Sentralforvaltningen at «arbeidstidsforkortelse er et bedre svar på tidsklemma enn en åpning for arbeid på kveldstid». 30 timers uke er et langsiktig mål. «I 1919 ble 8-timersdagen lovfestet. I […]

Arbeidstidsutvalget: Flere arbeidstakere får dårligere vern

Fra NTL-siden: Flere arbeidstakere får dårligere vern og flere vil også bli mer sårbare for press om å jobbe på ubekvemme tider, sier NTL-leder John Leirvaag i en første kommentar til utvalgets utredning. Arbeidstidsutvalget leverte i dag sin utredning om arbeidstid til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. – Her har arbeidsgivers interesser og finanspolitiske hensyn vunnet over arbeidstakernes vernebehov. Det […]

Tjenestemannsloven: Ikke ødelegg noe som fungerer!

Fra NTL-nettsiden: AFI har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, undersøkt hvordan Tjenestemannslovens bestemmelser praktiseres i de statlige virksomhetene. NTL mener det er behov for opplæring av statlige ledere, ikke lovendringer. -Vi håper en samla arbeidstakerside nå står opp for Tjenestemannsloven, sier nestleder Kjersti Barsok. AFI-rapporten Prinsipper og praksis viser at Tjenestemannsloven fungerer etter formål og hensikt. På noen områder […]