Fra omslag rapport om Norsk folkehjelps og NTLs solidaritetsprosjekt i Rwanda. Rwandiske kvinner

NTL HiOA viser solidaritet med Rwandas kvinner

NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus støtter NTLs og Norsk folkehjelps kampanje for å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda med kr 10 000,-. For hver 1 000 kroner NTL samler inn til dette prosjektet, vil Norad støtte med 9 000 kroner. Vi oppfordrer også medlemmene våre om å støtte kampanjen. Om prosjektet Norsk Tjenestemannslag og Norsk Folkehjelp samarbeider i […]

Utsnitt av teglverksbygning tilhørende HiOA. Foto: HiOA

Nytt styre på NTL HiOA

NTL HiOA avholdt sitt årsmøte torsdag 31.mars. Nytt styre ble valgt og ser nå slik ut: Anders S. Lyng, leder (valgt på årsmøtet) Randi Gavelstad, nestleder Berit Mathisen, kasserer Nina Eriksen, sekretær Cecilia Novas, ungdomsansvarlig Anniken Bakke, studieleder Amir Haghighi, verveansvarlig Asta Bye, styremedlem  Ingvild Nordang, varamedlem Eva Skals Johnskareng, varamedlem Kamran Bagheri, varamedlem

Israelsk og palestinsk flagg. colourbox

NTL ved HiOA går inn for boikott av Israel

NTL HiOAs årsmøte vedtok 31. mars å jobbe for boikott av Israel. Følgende forslag ble vedtatt: Vi viser til «Uttalelse om Palestina», vedtatt på LO-kongressen 7. mai 2013, og til «Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 2014. De krav som norsk fagbevegelse har stilt for at Israel skal avvikle den ulovlige okkupasjonen […]