Våpenhvile nå – slipp nødhjelp inn i Gaza

Slitent Palestina-flagg


NTL ved OsloMet fordømmer voldsutøvelsene mot sivile i Israel og Palestina – Hamas’ brutale angrep og Israels nådeløse gjengjeldelse. Vi bevilger 20 000 til Norsk Folkehjelp.

På grunn av den folkerettsstridige blokaden av Gaza, har situasjonen for sivile palestinere vært uholdbar i flere år. Den palestinske befolkningen kan ikke straffes for Hamas sine handlinger. Styret ved NTL OsloMet slutter seg til LO i Oslo sin uttalelse vedtatt av representantskapet 30. oktober:

Israels daglige terrorbombing av Gaza påfører en hardt prøvet sivilbefolkning store tap og lidelser. Situasjonen har utviklet seg fra vondt til verre. Til nå har over flere tusen uskyldige blitt drept i Gaza og Israel. Mange av dem barn, og tusener flere er skadet.

Minst 42 prosent av Gazas boligmasse er så langt rasert, og over 1,4 millioner mennesker er fordrevet og har mistet sine hjem. Samtidig har over hundre palestinere blitt drept på Vestbredden og hundrevis har blitt fordrevet av myndighetene og voldelige bosettere.

En ufattelig humanitær katastrofe utspilles foran øynene våre. Dette er uakseptabel kollektiv avstraffelse av sivilbefolkningen. Det er et alvorlig brudd på folkeretten. Denne krigen og volden må stanses.

Vi har lang tradisjon med å støtte og samarbeide med palestinsk fagbevegelse. Vi sørger i dag dypt over hva våre palestinske kamerater nå opplever både i Gaza og på Vestbredden.

Vi krever derfor:

  • Stopp alle drap på sivile
  • Våpenhvile nå
  • Frigi alle gisler umiddelbart.
  • Respekter humanitær rett, som skal sikre ofre for krigshandlinger nødvendig helsehjelp.
  • Opphev den totale blokaden av Gaza.
  • Sørge for at sivilbefolkningen får nødvendig nødhjelp som vann, mat, medisinsk utstyr og drivstoff.
  • Norge må ta initiativ til at krigsforbrytelser etterforskes og dokumenteres i Israel og i Gaza.
  • Stopp krigen nå.
  • Oljefondet må trekke seg ut av selskap som opererer på okkupert land i strid med folkeretten.
  • Boikott Israel.

20 000 til Norsk Folkehjelp

Styret ved NTL OsloMet har i dag, 7.11.23, vedtatt å bevilge 20 000 kroner til Norsk folkehjelp – fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Du kan også bidra ved å vippse til 8000. Les mer på Norsk Folkehjelp | Støtt arbeidet med å redde uskyldige sivile i Gaza.

Foto: colourbox.com