Utdeling av hederstegn til medlemmer med langt medlemsskap

NTL ved OsloMet arrangerer 15. september utdeling av nåler og hederstegn til alle som har vært med i NTL i 25 år. For NTL ved OsloMet er det første gang vi inviterer til et slikt arrangement.

Ingvild Nordang, leder av NTL ved OsloMet, vil si noen ord. Det blir underholdning ved Svein Amund Skara som skal spille pianostykker, og dette vil ellers være en fin anledning til å treffe igjen gamle fagforeningskamerater.

Vi serverer lunsj og kake.

Tid: 15. september 2023, kl 11.30-13.00
Sted: KK-lounge, 3. etasje, Pilestredet 46.

Det er sendt ut invitasjon via sms, har du ikke fått denne, så ta kontakt med oss.

Vi vil sende ut hederstegn i posten til alle som ikke har anledning til å være med.