Popular science

Popular science publications, book reviews, reports, working papers, policy briefs.


Hernes, Vilde, Oleksandra Deineko, Marthe Handå Myhre, Tone Liodden and Anne Balke Staver (2022). Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway. NIBR Report 2022: 11, https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3029151 

Deineko O. War in Ukraine: a sociological study. Report: Norwegian Institute for Urban and Regional Research. April, 2022. 21 p. URL : https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2992091.  

Haga, Lars Peder (2023). «Is I magen, øye for kontekst og langsiktighet. Erfaringer fra Ukraina». Luftled, norsk militært tidsskrift. 2023:1, s. 16-19. LUFTLED nr 1 2023 by Konsis – Issuu 

Sæther, Tobias (2023). «Må regne med en lang krig». Pro Patria  
https://www.nrof.no/pro-patria-artikler/ma-regne-med-en-lang-krig/ 

Scroll to Top