Nøkkelknippe med hjerte på nøkkelring.

Kommentar til regjeringens boligsosiale strategi

I siste nummer av Tidsskrift for boligforskning bidrar BOVELs Jardar Sørvoll og Inger Lise Skog Hansen (Fafo) med en kommentar til Solberg-regjeringens boligsosiale strategi fra 2021: Alle trenger et trygt hjem.

Hansen og Sørvoll mener strategiens målsettinger er uttrykk for gode intensjoner og flere fornuftige veivalg.

På den annen side argumenterer de for at regjeringens strategi neglisjerer «noen av det boligsosiale arbeidets største utfordringer. Grunnleggende problemstillinger knyttet til den boligsosiale eierskapspolitikken og den kommunale boligsektoren blir ikke nevnt eller besvart».

Forskerne mener også det er «grunn til å spørre om strategien inneholder de perspektivene, virkemidlene og økonomiske musklene som er nødvendig for å realisere dens egne ambisjoner. Det kommer blant annet til uttrykk i strategiens behandling av eierlinja, leiemarkedet og bolig for personer med rusproblemer og psykiske lidelser (ROP)».

Kilde

Sørvoll, J. & Hansen, I.S. (2021). Gode intensjoner, men mange ubesvarte spørsmål. En kommentar til Alle trenger et trygt hjem: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021–2024. Tidsskrift for boligforskning, 4(2)

Les kommentaen i Tidsskrift for boligforskning (idunn.no).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *