Omslag tidsskrift for boligforskning

Nytt nummer av Tidsskrift for boligforskning

Den tredje boligsektor og vanskeligstilte på boligmarkedet er noen av temaene som tas opp i Tidsskrift for boligforsknings nyeste utgivelse.

I artikkelen forfattet av Narvestad, Støa og Nielsen: «På vei mot en sosialt bærekraftig tredje boligsektor» diskuterer forskerne graden av medvirkning og sosial miks i to pilotprosjekter i Boligstiftelsen i Trondheim. De konkluderer med at boligstiftelser har potensial til å være sosialt bærekraftige botilbud for en variert beboermasse med kollektivt ansvar for driftsoppgaver. 

Tema for nummerets andre vitenskapelige artikkel er vanskeligstilte leieboeres mulighet til å kjøpe egen bolig ved hjelp av startlånsordningen i en tidsperiode preget av høye og stigende boligpriser. Forfatterne Astrup og Monkerud argumenterer for at det ligger uutnyttede muligheter i startlånet som boligsosialt virkemiddel.

I tillegg til de vitenskapelige artiklene har nummeret en kommentarartikkel, en debattartikkel og en bokanmeldelse. 

Hele nummeret er åpent tilgjengelig hos idunn.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *