Kristin Aardal

Ekspertgruppe har vurdert bostøtteordningen

Foto: Kristin Aarland. NOVA, OsloMet.

Bostøtten er den viktigste statlige støtteordningen rettet mot husholdninger med høye boutgifter og lave inntekter. BOVEL-forsker Kristin Aarland har vært med i et ekspertutvalg som har evaluert ordningen, og nå er gruppens rapport publisert og levert til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Ekspertgruppen ble ledet av Nils-Henrik Mørch von der Fehr, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Ekspertutvalgets rapport kan leses i sin helhet her Bostøtten – opprydning og forankring (regjeringen.no)

Bostøtten skal videreutvikles

I regjeringens pressemelding fra 09.05.2022 heter det at bostøtten skal videreutvikles i årene som kommer:

– Bustøtta skal framleis vere til god hjelp for dei som har utfordringar på bustadmarknaden. Vi har no fått eit godt grunnlag til å vidareutvikla denne ordninga, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik då han tok i mot rapporten «Bostøtten – opprydning og forankring».

Les hele pressemeldingen her (regjeringen.no).

Rapporten skal sendes på høring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *