6 vinduer i gul murbygning

BOVEL på Arendalsuka: Krise i den kommunale utleiesektoren?

Hva er veien til et bedre boligtilbud for vanskeligstilte leieboere? BOVEL presenterer ny forskning og inviterer til debatt om den kommunale boligsektoren på Arendalsuka 17. august.

BOVEL presenterer ny forskning og inviterer til debatt om den kommunale boligsektoren på Arendalsuka

Dato og tid: 17. august 15.10-16.00
Sted: Haralds Pub, Nedre Tyholmsvei 10, Arendal

Den kommunale utleiesektoren glemmes ofte når boligpolitikk diskuteres i et land hvor nesten 8 av 10 eier sin egen bolig. Kommunale boliger er like fullt et svært viktig virkemiddel i den boligsosiale politikken rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.

BOVEL, Senter for bolig- og velferdsforskning, ønsker derfor å benytte Arendalsuka til å presentere ny forskning om det kommunale boligtilbudet i de femten største byene, og diskutere denne forskningen med representanter for praksisfeltet.

BOVELs studier av den kommunale boligsektoren inngår i en større satsing på leieboer- og leiemarkedsforskning. Den kommunale utleiesektoren i Norge er kanskje et spesielt interessant forskningsfelt fordi den representerer et unntak i en ellers sjenerøs og universell velferdsstat.

Den norske modellen for sosiale utleieboliger er en av de mest behovsprøvde og markedsorienterte i Europa. I Norge er sosiale utleieboliger et midlertidig botilbud kommunene gir til de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er en sektor som er kjennetegnet av tidsbestemte kontrakter, markedsbaserte husleier («gjengs leie») og en målsetting om gjennomstrømning i beboermassen.

På arrangementet «Krise i den kommunale boligsektoren» setter vi søkelyset på de største utfordringene i en sektor som huser noen av de mest sårbare og vanskeligstilte gruppene på boligmarkedet, som ROP (samtidig rus- og psykisk lidelse)-gruppen, lavinntektsfamilier og flyktninger. Vi vil blant annet diskutere følgende spørsmål:

  • Hva er de største sosialpolitiske utfordringene i den kommunale boligsektoren i de femten største kommunene?
  • Har avinstitusjonaliseringen gått for langt? Trenger vi flere bemannede botilbud for sårbare gruppe?
  • Er det krise i den kommunale boligsektoren? Trenger vi sterkere nasjonal styring av denne sektoren?
  • Er den norske modellen for «sosiale» kommunale boliger liv laga? Er det behov for mer bostabilitet?

Program

15.10-15.25
Kommunale boliger til vanskeligstilte i Norges femten største byer: Hva er utfordringene?
Jardar Sørvoll (BOVEL og NOVA, OsloMet)

15.25-15.35
Den kommunale boligsektoren i Oslo. Hva er problemene?
Katja Johannessen (Velferdsetaten Oslo kommune)

15.35-16.00
Debatt med Anne-Rita Andal (Leieboerforeningen), Ingar Brattbakk (AFI, BOVEL) og Katja Johannessen (Velferdsetaten)

Om BOVEL

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL,) er et SVA-senter med Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) som vertsinstitusjon.

Lavinntektsgrupper på boligmarkedet, den kommunale boligsektoren og effekter av offentlig politikk er blant senterets viktigste forskningstemaer i perioden 2022 til 2024.

BOVEL har et faglig tyngdepunkt i kvantitative registerbaserte analyser, men vil også gjennomføre kvalitative studier, surveyundersøkelser og forskningsprosjekter som kombinerer ulike datasett og metoder.   

Senteret finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet med 7,5 millioner hvert år i tre år, og i tillegg bidrar OsloMet og NOVA med egenfinansiering på ca. 2 millioner i året. Departementet har en opsjon på forlengelse av senterets drift i fem år.

I tillegg til SVA-instituttene NIBR, AFI og SIFO har BOVEL følgende partnere:

  • Frischsenteret
  • Fafo
  • ISF – Institutt for samfunnsforskning
  • VID vitenskapelig høgskole
  • Nord Universitet
  • Nordlandsforskning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *