Hånd som holder penn og kalkulator med et minihus ved siden av på pulten

Seminar om offentlig politikk og vanskeligstilte på boligmarkedet

BOVEL har gleden av å invitere til sluttseminar for prosjektet DISADVANTAGED der vi undersøker effekter av boligsosiale virkemidler. Det blir også smakebiter fra annen forskning fra senteret og våre samarbeidspartnere.

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL) markerer avslutningen av forskningsrådsprosjektet Vanskeligstilte på boligmarkedet: Effekter av tiltak (DISADVANTAGED) med et formidlingsseminar på OsloMet.

På seminaret vil sentrale forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Frischsenteret presenterer forskning om den kommunale boligsektoren for vanskeligstilte, startlån og betydningen av bosted for flyktningers individuelle velferd.

Både DISADVANTAGED-prosjektet og BOVEL har et tyngdepunkt i registerbaserte kvantitative analyser, og forskningen som presenteres på seminaret reflekterer dette.

Seminaret vil være på norsk med unntak av den første presentasjonen, som vil være på engelsk.

Tid: 23. september, kl. 8.30-12.00
Sted: Pilestredet 44, Elisabeth Lampes hus V130

Meld deg på seminaret (nettskjema.no).

Program

08:30-09:00   Frokost og mingling

09:00-09:15
Velkommen, Guro Ødegård, instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

09:15-10:30

 • Examining the Housing and Neighborhood Trajectories for Former HUD-Assisted Households with Children
  Carolina Reid (berkeley.edu), professor ved UC Berkeley og internasjonal partner i Disadvantaged-prosjektet (via zoom)
 • Innvandrerbakgrunn og utfall av søknad om startlån
  Andreas Kotsadam (frisch.uio.no), seniorforsker ved Frisch-sentere
 • Kriminalitet i bosetningsnabolag og kriminell atferd blant unge flytninger i Norge
  Asbjørn Goul Bjerrum (frisch.uio.no), ph.d.-student på Disadvantaged-prosjektet

10:30-10:45   Kaffepause

10:45-12:00

 • Den store avveiningen: hvordan balansere behovene til «insiders» og «outsiders» i kommunal boligsektor
  Jardar Sørvoll, leder BOVEL og forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
 • Boligeie og formue – hvilken effekt har startlånet?
  Kristin Aarland, forsker II ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
 • I skyggen av eierlinjen: Boligkarrierer på leiemarkedet
  Lena Magnusson Turner, professor og forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Følg BOVEL på Facebook! (facebook.com)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *