Boligstrøk utenfor Bergen

Er det alltid best for barn å vokse opp i rike nabolag?

Dette er spørsmålet Simen Markussen og Knut Røed stiller i en ny artikkel.

Forskerne fra BOVEL-partner Frischsenteret har nylig publisert artikkelen «Are richer neighborhoods always better for the kids?» i tidsskriftet Journal of Economic Geography.

I artikkelen analyserer økonomene effektene av et geografisk nabolags sosioøkonomiske sammensetning på ungdomsskoleelevers skoleresultater.

Basert på en analyse av norske registerdata viser de at det mest fordelaktige for skoleresultatene ikke er å vokse opp i rike nabolag, men i typiske middelklasseområder med en blandet befolkningssammensetning.

Les hele artikkelen på tidsskriftets nettsider: Are richer neighborhoods always better for the kids? | Journal of Economic Geography | Oxford Academic (oup.com)

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *