Siri Osnes

Ny stipendiat på BOVEL!

Siri Myrold Osnes er ansatt som ny ph.d.-stipendiat på BOVEL.

Osnes har mastergrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og har inntil nylig arbeidet som rådgiver på Velferdsforskningsinstituttet NOVAs Ungdatasenter.

Hun starter arbeidet med en artikkelbasert avhandling om lav- og mellominntektsgruppers boligkarrierer, endringer i den sosioøkonomiske sammensetningen av norske boligeiere og levekår blant langtidsleietakere mv. våren 2023.

Det empiriske hovedgrunnlaget for avhandlingen er administrative registerdata som muliggjør avanserte kvantitative analyser av endring over tid på individnivå.

Osnes sin masteroppgave var en sammenligning av utviklingen i vanskeligstilhet på boligmarkedet i storbyene og andre deler av landet, og hun publiserte nylig en vitenskapelig artikkel som bygger på resultatene fra denne oppgaven i Tidsskrift for boligforskning: Bolig som velferdsgode og markedsvare i en storbykontekst – en analyse av boforhold og vanskeligstilthet | Tidsskrift for boligforskning (idunn.no)

Foto: Eivind Røhne/OsloMet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *