Fasadebilde av Fafo med rød villvin

Ny bok om trygg busetjing for vanskelegstilte

Tre forskarar frå BOVEL-partnar Fafo står bak ei ny bok som handlar om trygg busetjing av personar med psykiske helseproblem og rusutfordringar.

Tittelen på boka er «Sammen om trygg bosetting. I møte med psykiske helseproblemer, rus og mulig voldsrisiko

Boka, som er gjeve ut på Universitetsforlaget, er redigert av Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråten og Terje Olsen. «Sammen om trygg bosetting» bidrar med perspektiver og kunnskap som vil vere relevante for kommunalt tilsette som arbeidar med å planlegge butilbod for vanskelegstilte, og sosialarbeidarar som arbeidar med ulike butiltak.

Les meir om boka på Universitetsforlagets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *