Leilighetsblokk med orange balkonger i solnedgang.

Ny artikkel om boligforhold i norske storbyer

I det siste nummeret av Tidsskrift for boligforskning bidrar BOVEL-stipendiat Siri Myrold Osnes med en vitenskapelig artikkel om bolig som markedsvare og velferdsgode i en storbykontekst.

Osnes studerer hvordan indikatorer for vanskeligstilhet på boligmarkedet, som lav inntekt, trangboddhet og høy gjeldsbelastning, varierer mellom norske storbyer og resten av landet over tid.

Gjennom analyser av levekårsundersøkelsene i 2001 og 2015 viser hun at utfordringene knyttet til vanskeligstilthet på boligmarkedet er størst i storbyene. Det er slik sett tale om en klar storbyeffekt – noe som understreker betydningen av den geografiske konteksten i utformingen av boligsosiale virkemidler.  

Les hele artikkelen helt gratis her! (idunn.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *