Rød bygård

De kommunale utleieboligene under lupen

Nå sender BOVEL ut en spørreundersøkelse om den kommunale boligsektoren i Norge. Vi trenger mer kunnskap om din kommune eller bydel!

Undersøkelsen blir sendt til alle norske kommuner og noen bydeler på e-post 24. januar 2023. BOVEL er finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet og har et spesielt ansvar for å forske på boligsosiale virkemidler og vanskeligstilte på boligmarkedet.

Et av de boligsosiale virkemidlene vi har lite systematisk og oppdatert kunnskap, om er kommunale utleieboliger. Forskerne håper derfor at representanter for kommunene har mulighet til å hjelpe til med å svare på undersøkelsen.

Dette er tema Norge trenger mer kunnskap om for å kunne utvikle den boligsosiale politikken på lokalt og kommunalt nivå. Undersøkelsen vil brukes som en av kunnskapskildene i regjeringens varslede stortingsmelding om boligpolitikk våren 2024.

Sentrale tema i spørreundersøkelsen er:

  • Husleiefastsettelse. Hvor mange kommuner bruker egentlig gjengs leie? Og hvordan oppjusteres husleiene underveis i et leieforhold?
  • Husleiekontrakter. Hvilken type husleiekontrakter benytter kommunene? Hvor vanlig er det at husleiekontrakter fornyes etter søknad?
  • Boligbehov. Er det behov for flere kommunale utleieboliger til vanskeligstilte? I så fall for hvilke grupper?
  • Utfordringer. Hva går bra og hva er de største utfordringene sett fra kommunens side?

Har du spørsmål, ta kontakt med leder for BOVEL og forsker ved NOVA, OsloMet, Jardar Sørvoll (oslomet.no).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *