Miniatyrer av innlederne på seminaret.

Lanseringsseminar: Bostedsløshet – menneskene bak tallene

Velkommen til lanseringseminar for et nytt temanummer av tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Tittelen på temanummeret er «Bostedsløshet – menneskene bak tallene».  

Tid: fredag 13. oktober 2023, kl. 10:00–12:00
Sted: LO Media Studio, Møllergata 10, inngang Skråninga

Seminaret strømmes.

Se programmet og meld deg på (fafo.no).

Gjesteredaktører for denne utgaven av tidsskriftet er BOVEL-forskerne Inger Lise Skog Hansen, Fafo, og Maja Flåto, OsloMet. 

Temanummeret har bidrag fra forskere i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Flere av artiklene viser betydningen av å integrere en sterkere oppmerksomhet om bolig og det å mestre livet i egen bolig innenfor ulike deler av velferdstjenestene, og hvordan dette kan bidra til å forebygge bostedsløshet og fremme gode levekår blant utsatte grupper.

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn. Aktuelle temaer er levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse og funksjonshemming.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nordens välfärdscenter og Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning.

Arrangør: Fafo, som del av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *