Ungdom/jente i klatrestativ på lekeplass.

Disputas: Ingar Brattbakk

BOVEL-forsker Ingar Brattbakk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Nabolagseffekter og foreldrestrategier: Oppvekstmulighetenes geografi i den delte byen

Tid og sted: 1. des. 2023 10:30 – 13:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Foto: Benjamin A Ward

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 1. desember 2023 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: City Wide Segregation, Area Based Initiatives and Social Inequality in the Nordic Context: A Comparative Perspective

Bedømmelseskomité:

  • Professor Eva Andersson, Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet
  • Førsteamanuensis Maria Brandén, Institutet för analytisk sociologi, Linköpings Universitet.
  • Førsteamanuensis Andreas Forø Tollefsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Leder av disputas

  • Professor Bjørnar Sæther, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Professor Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Professor Roger Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Hva betyr nabolaget for barn og unges livssjanser?

I avhandlingen Nabolagseffekter og foreldres nabolagstrategier: oppvekstmulighetenes geografi i den delte byen tar byforsker Ingar Brattbakk for seg hvordan nabolaget påvirker barn og unges livssjanser og hvilken rolle foreldrene spiller.

Hvilken betydning har oppvekststedet og naboene dine for hvordan det går med deg videre i livet? Studien undersøker i hvilken grad oppvekst i ulike nabolag i Oslo påvirker ungdoms fremtidige inntekt, utdanning og sysselsetting som unge voksne i slutten av 20-årene. Et hovedfunn er at naboene kan påvirke unges fremtidige utdanning. Dette gjelder etter at man har tatt høyde for familiebakgrunn. Studien viser at trekk ved nærmiljøet både fremmer og hemmer barn og unges fremtidsmuligheter.

Avhandlingen utforsker også hvilken rolle foreldrene spiller for barnas møte med nærmiljøet. Foreldrenes oppfatning av om nabolaget er en ressurs eller utfordring er én av flere faktorer som har betydning for hvilke oppdragelsesstrategier de benytter. Brattbakk viser at foreldre bruker tre hovedtyper av oppdragelsesstrategier som kategoriseres som å dannestyrke eller skjerme. Disse tre strategiene gir ulike konsekvenser for lokal- og storsamfunn, og påvirker om byområder blir mer eller mindre segregerte.

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Varga